• JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR


Javno Komunalno Preduzece „VODOVOD“ Zajecar osnovala je Opština Zajecar 1957. godine.

Osnovna delatnost firme je:

    Proizvodnja vode za pice iz postojecih izvorišta;
    Vodosnabdevanje grada Zajecara i sela u opštini Zajecar;
    Prikupljanje, odvodenje i tretman otpadnih voda;

Pored osnovne delatnosti preduzece se bavi:

    Projektovanjem i izgradnjom objekata komunalne hidrotehnike;
    Popravkom i baždarenjem vodomera;
    Trgovinom vodovodnim materijalom;
    Geodetskim snimanjima;

Osnovni zadatak JKP „Vodovod“ Zajecar je da obezbedi svim svojim potrošacima uredno snabdevanje vodom za pice u dovoljnoj kolicini. Jedan od osnovnih ciljeva JKP „Vodovod“ Zajecar je da stalnim širenjem vodovodne mreže obezbedi svim stanovnicima grada i sela u opštini Zajecar vodu za pice, za šta preduzece ima realne mogucnosti i potencija.