• JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR


    JKP "VODOVOD" Zaječar


    I. Tehnički sektor


        I.A.  RJ "Proizvodnja vode"
       
I.B.  RJ "Distribucija vode" 
        I.L.  Služba labaratorije za kontrolisanje vodomera
        I.C. RJ "Kanalizacija"
 
         I.D. RJ "Razvoj"
        I.E. RJ "FTO objekta i zaštita na radu "

    II. Ekonomski sektor


      
 II.A.  Računovodstvena služba
        II.B.  Komercijalna služba
        II.C.  Finansijsko planska služba

    III.Služba opštih i pravnih poslova

       III.A.  Služba opštih poslova
       III.B.  Služba pravnih poslova


Organizaciona šema JKP "VODOVOD" Zaječar