• JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
 

 

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ВРСТА
ПОСТУПКА
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

НАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈН

 ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА

ДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈН
07/2021
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА     КОНКУРСНА ДОКУМЕН.: УЉА И СРЕДСТВА ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ 22.04.2021. 05.05.2021.
12:00 h
ЈН
06/2021
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА    КОНКУРСНА ДОКУМЕН.: МОЛЕКУЛАРНО ОРИЈЕН. ПВЦ-О ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ 25.03.2021. 06.04.2021.
12:00 h
ЈН
05/2021
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА      КОНКУРСНА ДОКУМЕН.: ГОРИВА И МАЗИВА 2021 06.03.2021. 17.03.2021.
12:00 h
ЈН
04/2021
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА      КОНКУРСНА ДОКУМЕН.: ОПРЕМА ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ ВОДОМЕРА 02.03.2021. 15.03.2021.
12:00 h
ЈН
03/2021
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА      КОНКУРСНА ДОКУМЕН.: ТАМПОН РИЗЛА  11.02.2021. 24.02.2021.
12:00 h
ЈН
02/2021
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА     КОН. ДОКУМЕН.: КОМБИН. МАШИНА РОВОКОПАЧ - УТОВАРИВАЧ ДО 10т 09.02.2021. 22.02.2021.
12:00 h
ЈН
01/2021
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА     КОНКУРСНА ДОКУМЕН.: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2021 11.01.2021. 02.02.2021.
12:00 h
           ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2021
      (Закон о ЈН  "Сл гласник РС" бр. 91/2019) 
08.12.2020.  
          ПАРВИЛНИК О НАБАВКАМА
     (Закон о ЈН  "Сл гласник РС" бр. 91/2019) 
31.12.2020.  
ЈН
25/2020
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА      КОНКУРСНА ДОКУМЕН.: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2 31.12.2020. 11.01.2021.
12:00 h
ЈН
24/2020
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА      КОНКУРСНА ДОКУМЕН.: УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ 05.12.2020. 16.12.2020.
12:00 h
ЈН
23/2020
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА     КОНКУРСНА ДОКУМЕН.: ХИДРАНТИ 04.12.2020. 15.12.2020.
12:00 h
ЈН
22/2020
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА     КОНКУРСНА ДОКУМЕН.: ПОЛОВНИ БАГЕР ГУСЕНИЧАР 02.12.2020. 14.12.2020.
12:00 h
ЈН
21/2020
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА      КОНКУРСНА ДОКУМЕН.: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 20.11.2020. 14.12.2020.
12:00 h
ЈН
20/2020
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УСЛУГЕ     КОН. ДОКУМЕН.: УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА МОТ. ВОЗ. И ГРАЂ. МАШИНА 11.11.2020. 23.11.2020.
12:00 h
ЈН
19/2020
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА     КОНКУРСНА ДОКУМЕН.: ПОЛОВНИ БАГЕР ТОЧКАШ 23.10.2020. 03.11.2020.
12:00 h
ЈН
18/2020
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА     КОНКУРСНА ДОКУМЕН.: ПОЛОВНИ КАНАЛОКОПАЧ СА ЛАНЧАН. И НОЖЕМ 21.10.2020. 02.11.2020.
12:00 h
          ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2020 - ВЕРЗИЈА 2 
     (Закон о ЈН  "Сл гласник РС" бр. 91/2019) 
19.10.2020.  
ЈН
17/2020
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА     КОНКУРСНА ДОКУМЕН.: МИНИ БАГЕР СА ПРИКЉУЧНИМ АЛАТИМА  09.10.2020. 26.10.2020.
12:00 h
ЈН
16/2020
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА     КОНКУРСНА ДОКУМЕН.: ХТЗ ОПРЕМА 2020 05.10.2020. 16.10.2020.
12:00 h
ЈН
14/2020
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА      КОНКУРСНА ДОКУМЕН.: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА 24.09.2020. 05.10.2020.
12:00 h
ЈН
15/2020
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УСЛУГЕ      КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА: УСЛУГА ЗАМЕНЕ ВОДОМЕРА 23.09.2020. 02.10.2020.
12:00 h
ЈН
13/2020
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА    КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА: МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ 08.09.2020. 21.09.2020.
13:00 h
ЈН
12/2020
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА    КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА: КОМБИН. МАШИНА РОВОКОПАЧ - УТОВАРИВАЧ 04.09.2020. 21.09.2020.
12:00 h
ЈН
11/2020
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УСЛУГЕ      КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА: УСЛУГЕ АГЕНЦИЈЕ ФТО ОБЕЗБЕЂЕЊА 28.08.2020. 07.09.2020.
12:00 h
ЈН
10/2020
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА      КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА: ТРАКТОР, ПРИКОЛИЦА... 18.08.2020. 28.08.2020.
12:00 h
ЈНМВ
09/2020
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УСЛУГЕ      КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА: СЕРВИС И КОНТРОЛИСАЊЕ ВОДОМЕРА 15.08.2020. 26.08.2020.
12:00 h
           ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2020
      (Закон о ЈН  "Сл гласник РС" бр. 91/2019) 
05.08.2020.  
ЈНМВ
08/2020
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА
      ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ХЕМИК. ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2020 - ПАРТ. 3
      ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ХЕМИК. ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2020 - ПАРТ. 2
      ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ХЕМИК. ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2020 - ПАРТ. 4
      ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ХЕМИК. ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2020 - ПАРТ. 1
      ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2020
      ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОН.ДОК.: ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2020
      КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2020
08.09.2020.
08.09.2020.
13.08.2020.
04.08.2020.
03.08.2020.
03.08.2020.
12.08.2020.
12:30h
ЈНМВ
07/2020
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ       ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: КОНТРОЛА КВАЛ. ВОДЕ И СЕДИМЕНТА 2020
      ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: КОНТРОЛА КВАЛ. ВОДЕ И СЕДИМЕНТА 2020
      КОН. ДОКУМ.: КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА 2020
      ПОЗИВ: КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА 2020
01.07.2020.
01.07.2020.
18.06.2020.
18.06.2020.
26.06.2020.
12:30h
ЈНМВ
05/2020
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА       ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2020
      ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2020
      КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2020
      ПОЗИВ: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2020
22.06.2020.
09.06.2020.
26.05.2020.
26.05.2020.
04.06.2020.
12:30h
ЈНМВ
06/2020
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА       ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: РИЗЛА 2020
      ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: РИЗЛА 2020
      КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: РИЗЛА 2020
      ПОЗИВ: РИЗЛА 2020
11.06.2020.
03.06.2020.
25.05.2020.
25.05.2020.
02.06.2020.
12:30h
ЈНМВ
04/2020
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА       ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: МАТ. ЗА МАШ. ОДРЖАВ. - ПАР. 2 - ХЛОРИНАТ. 
      ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: МАТ. ЗА МАШ. ОДРЖАВ. - ПАР. 1 - БРАВ. МАТ.
      ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШ. ОДРЖАВАЊЕ 2020
      КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШ. ОДРЖАВАЊЕ 2020
      ПОЗИВ: МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ 2020
08.06.2020.
29.05.2020.
26.05.2020.
14.05.2020.
14.05.2020.
22.05.2020.
12:30h
НАБАВКА 01/2020 НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
ЧЛ.7 СТАВ 1. ТАЧКА 13.
УСЛУГЕ       ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ: ДОЗВОЉЕНО ПРЕКОРАЧЕЊЕ ПО ТЕК. РАЧУНУ
      ПОЗИВ: 
ДОЗВОЉЕНО ПРЕКОРАЧЕЊЕ ПО ТЕК. РАЧУНУ
27.04.2020.
27.04.2020.
15.05.2020.
10:00h
ЈНМВ
03/2020
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА       ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ПОЛИАЛУМИНИЈУМ ХЛОРИД 2020
      ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ПОЛИАЛУМИНИЈУМ ХЛОРИД 2020
      КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ПОЛИАЛУМИНИЈУМ ХЛОРИД  2020
      ПОЗИВ: ПОЛИАЛУМИНИЈУМ ХЛОРИД  2020
27.05.2020.
31.03.2020.
21.03.2020.
21.03.2020.
30.03.2020.
12:30h
ЈНМВ
02/2020
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА       ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ГОРИВА И МАЗИВА 2020 - ПАР.1 - ГОРИВА
      ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ГОРИВА И МАЗИВА 2020 - ПАР.2 - МАЗИВА
      ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ГОРИВА И МАЗИВА 2020 - ПАР.2 - МАЗИВА
      ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ГОРИВА И МАЗИВА 2020 - ПАР.1 - ГОРИВА
      КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ГОРИВА И МАЗИВА 2020
      ПОЗИВ: ГОРИВА И МАЗИВА 2020
27.04.2020.
23.04.2020.
23.03.2020.
23.03.2020.
11.03.2020.
11.03.2020.
20.03.2020.
12:30h
ЈНМВ
01/2020
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ       ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2020
      ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2020
      КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2020
      ПОЗИВ: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2020
20.02.2020.
05.02.2020.
24.01.2020.
24.01.2020.
04.02.2020.
12:30h
ЈН
01/2020
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА       ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2020
      ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2020
      ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2020
      КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2020
      ПОЗИВ: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2020
03.03.2020.
04.02.2020.
30.01.2020.
03.01.2020.
03.01.2020.
04.02.2020.
12:30h
            ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2020 03.01.2020.  
ЈНМВ
21/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА       ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2019  
      ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: СРЕДСТВА ХЗА ХИГИЈЕНУ 2019
      ОБАВ. О ПРОД. РОКА: СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2019
      ИЗМЕНЕ КОН.ДОК.: СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2019
      ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2: СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2019
      ОБАВ. О ПРОД. РОКА: СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2019
      ИЗМЕНЕ КОН.ДОК.: СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2019
      ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2: СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2019
      ОБАВ. О ПРОД. РОКА: СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2019
      ИЗМЕНЕ КОН.ДОК.: СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2019
      ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1: СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2019
      КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2019
      ПОЗИВ: СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2019
17.01.2020.
08.01.2020.
23.12.2019.
23.12.2019.
23.12.2019.
20.12.2019.
20.12.2019.
20.12.2019.
19.12.2019.
19.12.2019.
19.12.2019.
16.12.2019.
16.12.2019.
31.12.2019.
10:30h
30.12.2019.
12:30h
27.12.2019.
12:30h
25.12.2019.
12:30h
ЈНМВ
20/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА       ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: КАМИОН КИПЕР ПОЛОВНИ
      ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: КАМИОН КИПЕР ПОЛОВНИ
      КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: КАМИОН КИПЕР - ПОЛОВНИ
      ПОЗИВ: КАМИОН КИПЕР - ПОЛОВНИ
25.12.2019.
20.12.2019.
09.12.2019.
09.12.2019.
18.12.2019.
12:30h
ЈНМВ
19/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА      ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ ПАР. 3: 3 ПОЛОВНА МОТОРНА ВОЗИЛА
     ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ ПАР. 2: 3 ПОЛОВНА МОТОРНА ВОЗИЛА
     ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ ПАР. 1: 3 ПОЛОВНА МОТОРНА ВОЗИЛА
     ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 3 ПОЛОВНА МОТОРНА ВОЗИЛА
     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
3 ПОЛОВНА МОТОРНА ВОЗИЛА
     ПОЗИВ: 3 ПОЛОВНА МОТОРНА ВОЗИЛА
06.12.2019.
06.12.2019.
06.12.2019.
27.11.2019.
13.11.2019.
13.11.2019.
21.11.2019.
12:30h
ЈНМВ
18/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА      ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТ.ПОС.: КАМИОН КИПЕР ПОЛОВНИ
     ОДЛУКА О ОБУС. ПОСТУПКА: КАМИОН КИПЕР ПОЛОВНИ
     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: КАМИОН КИПЕР - ПОЛОВНИ
     ПОЗИВ: КАМИОН КИПЕР - ПОЛОВНИ
06.12.2019.
27.11.2019.
06.11.2019.
06.11.2019.
14.11.2019.
12:30h
ЈНМВ
17/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
РАДОВИ      ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТ.ПОС.:ИСКОП И ОДВОЗ МАТ. СА ЛОКАЦ. ИЗВОЂЕЊА
     ОДЛУКА О ОБУС. ПОСТУПКА: ИСКОП И ОДВОЗ МАТ. СА ЛОКАЦ. ИЗВОЂЕЊА
     КОН. ДОК: 
ИСКОП И ОДВОЗ МАТЕРИЈАЛА СА ЛОКАЦИЈЕ ИЗВОЂЕЊА
     ПОЗИВ: ИСКОП И ОДВОЗ МАТЕРИЈАЛА СА ЛОКАЦИЈЕ ИЗВОЂЕЊА
30.10.2019.
23.10.2019.
14.10.2019.
14.10.2019.
14.10.2019.
12:30h
ЈНМВ
16/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА      ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТ.ПОС.: КАМИОН КИПЕР - ПОЛОВНИ
     ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА: КАМИОН КИПЕР - ПОЛОВНИ
     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: КАМИОН КИПЕР - ПОЛОВНИ
     ПОЗИВ: КАМИОН КИПЕР - ПОЛОВНИ
01.10.2019.
20.09.2019.
09.09.2019.
09.09.2019.
18.09.2019.
12:30h
ЈНМВ
15/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ      ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ХИДРОГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
     ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ХИДРОГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ХИДРОГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
     ПОЗИВ: ХИДРОГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
01.10.2019.
17.09.2019.
04.09.2019.
04.09.2019.
13.09.2019.
12:30h
ЈНМВ
14/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ      ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА
     ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА
     ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА
     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА
     ПОЗИВ: УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА
12.09.2019.
06.09.2019.
30.08.2019.
28.08.2019.
 28.08.2019. 
 05.09.2019.
12:30h
ЈНМВ
13/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ       ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА: РЕМОНТ КАМИОНА ФАП
      ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: РЕМОНТ КАМИОНА ФАП
      ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: РЕМОНТ КАМИОНА ФАП
      КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: РЕМОНТ КАМИОНА ФАП
      ПОЗИВ: РЕМОНТ КАМИОНА ФАП
13.11.2019.
13.09.2019.
29.08.2019.
13.08.2019.
13.08.2019.
23.08.2019.
12:30h
ЈНМВ
12/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
РАДОВИ

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТ.ПОС.: ИСКОП И ОДВОЗ МАТ.СА ЛОК.ИЗВОЂЕЊА
   ОДЛУКА О ОБУС. ПОСТУПКА: ИСКОП И ОДВОЗ МАТ. СА ЛОК. ИЗВОЂЕЊА
   КОН.ДОК.: ИСКОП И ОДВОЗ МАТЕРИЈАЛА СА ЛОКАЦИЈЕ ИЗВОЂЕЊА

   ПОЗИВ: ИСКОП И ОДВОЗ МАТЕРИЈАЛА СА ЛОКАЦИЈЕ ИЗВОЂЕЊА

02.09.2019.
26.08.2019.
13.08.2019.
13.08.2019.
21.08.2019.
12:30h
ЈНМВ
11/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА      ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: СТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПЕТРИ ПЛОЧЕ-ПАР.3
     ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: СТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПЕТРИ ПЛОЧЕ-ПАР.2
     ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: СТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПЕТРИ ПЛОЧЕ-ПАР.4
     ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: СТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПЕТРИ ПЛОЧЕ-ПАР.1
     ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: СТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПЕТРИ ПЛОЧЕ
     ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: СТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ
     ОБАВ. О ПРОД. РОКА: СТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ
     ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ: СТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ
     ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: СТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ
     ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: СТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ
     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
СТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ
     ПОЗИВ: СТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ
11.09.2019.
09.09.2019.
06.09.2019.
03.09.2019.
08.08.2019.
01.08.2019.
29.07.2019.
29.07.2019.
29.07.2019.
26.07.2019.
22.07.2019.
22.07.2019.
06.08.2019.
12:30h
31.07.2019.
12:30h
ЈНМВ
09/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА      ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ТАМПОН РИЗЛА
     ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ТАМПОН РИЗЛА
     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ТАМПОН РИЗЛА
     ПОЗИВ: ТАМПОН РИЗЛА
06.08.2019.
31.07.2019.
22.07.2019.
22.07.2019.
31.07.2019.
12:30h
ЈН 03/2019 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА      ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019 - ПАР 16
     ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019 - ПАР 18
     ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019 - ПАР 6
     ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019 - ПАР 13 и 19
     ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019 - ПАР 10
     ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019 - ПАР 21
     ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019 - ПАР 17
     ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019 - ПАР 12
     ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019 - ПАР 9
     ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019 - ПАР 1,2,3,7,11,15,23
     ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019 - ПАР 4,5 И 8
     ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019 - ПАР 20
     ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019 - ПАР 24 
     ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ВОД. МАТЕРИЈАЛ 2019
     ОБАВ. О ПРОД. РОКА: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019
     ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 1: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019
     ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 1: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019
     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019
     ПОЗИВ: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019
17.09.2019.
16.09.2019.
16.09.2019.
13.09.2019.
11.09.2019.
11.09.2019.
11.09.2019.
11.09.2019.
11.09.2019.
10.09.2019.
10.09.2019.
10.09.2019.
10.09.2019.
23.08.2019.
07.08.2019.
07.08.2019.
01.08.2019.
12.07.2019.
12.07.2019.
16.08.2019.
12:30h 
12.08.2019.
12:30h 
      15.07.2019.
05.07.2019.
 
ЈНМВ
10/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ      ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: КОНТРОЛА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА - ПАРТИЈА 2
     ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: КОНТРОЛА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА - ПАРТИЈА 1
     ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: КОНТРОЛА ВОДЕ 2019
     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: КОНТРОЛА ВОДЕ 2019
     ПОЗИВ: 
КОНТРОЛА ВОДЕ 2019
09.07.2019.
10.07.2019.
02.07.2019.
17.06.2019.
17.06.2019.
01.07.2019.
12:30h 
ЈНМВ
08/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА
     ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ 2019
     ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ 2019
     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ 2019
     ПОЗИВ: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ 2019
18.06.2019.
05.06.2019.
23.05.2019.
23.05.2019.
31.05.2019.
12:30h 
ЈНМВ
07/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА
    ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ХТЗ ОПРЕМА 2019
    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ХТЗ ОПРЕМА 2019
    ОБАВ. О ПРОДУЖ. РОКА: ХТЗ ОПРЕМА 2019
    ИЗМЕНА КОН. ДОКУМ: ХТЗ ОПРЕМА 2019
    ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: ХТЗ ОПРЕМА 2019
    ОБАВ. О ПРОДУЖ. РОКА: ХТЗ ОПРЕМА 2019
    ИЗМЕНА КОН. ДОКУМ.: ХТЗ ОПРЕМА 2019
    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ХТЗ ОПРЕМА 2019
    ПОЗИВ: ХТЗ ОПРЕМА 2019
17.06.2019.
05.06.2019.
25.05.2019.
24.05.2019.
24.05.2019.
22.05.2019.
22.05.2019.
17.05.2019.
 17.05.2019. 
03.06.2019.
12:30h
31.05.2019.
12:30h
29.05.2019.
12:30h 

ЈНМВ
06/2019

ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ДОБРА

    ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: РЕЗ. ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖ. ВОЗИЛА - ПАРТИЈА 3
    ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: РЕЗ. ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖ. ВОЗИЛА - ПАРТИЈА 1
    ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: РЕЗ. ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖ.ВОЗИЛА - ПАРТИЈА 2
    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖ. ВОЗИЛА
    ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖ. ВОЗИЛА
    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖ. ВОЗИЛА 
    ПОЗИВ: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВ. ВОЗИЛА
18.06.2019.
18.06.2019.
14.06.2019.
03.06.2019.
20.05.2019.
15.05.2019.
 15.05.2019. 
24.05.2019.
12:30h 
ЈНМВ
05/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА
    ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ХЕМИК. ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2019 - ПАРТИЈА 2
    ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ХЕМИК. ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2019 - ПАРТИЈА 4
    ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ХЕМИК. ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2019 - ПАРТИЈА 1
    ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ХЕМИК. ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2019 - ПАРТИЈА 3
    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2019
    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2019
23.05.2019.
22.05.2019.
21.05.2019.
20.05.2019.
25.04.2019.
13.04.2019.
 13.04.2019. 
22.04.2019.
12:30h 
ЈНМВ
04/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ
    ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: СЕРВИС, КОНТРОЛА И ОВЕР. ВОДОМЕРА
    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: СЕРВИС, КОНТРОЛА И ОВЕР. ВОДОМЕРА
24.05.2019.
30.04.2019.
17.04.2019.
16.04.2019.
16.04.2019.
12.04.2019.
12.04.2019.
25.04.2019.
12:30h 
22.04.2019.
12:30h 
ЈНМВ
03/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА     ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: МАТЕР. ЗА МАШ. ОДРЖ. ПАРТИЈА 2
    ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: МАТЕР. ЗА МАШ. ОДРЖ. ПАРТИЈА 1
    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: МАТЕР. ЗА МАШИН. ОДРЖАВАЊЕ
    KОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА: МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ
    ПОЗИВ: МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ
25.04.2019.
24.04.2019.
11.04.2019.
29.03.2019.
29.03.2019.
08.04.2019.
12:30h
ЈНМВ
02/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА
    ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ГОРИВА И МАЗИВА 2019 - ПАРТИЈА 2
    ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ГОРИВА И МАЗИВА 2019 - ПАРТИЈА 1 
    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ГОРИВА И МАЗИВА 2019 - ПАРТИЈА 2
    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ГОРИВА И МАЗИВА 2019 - ПАРТИЈА 1
    ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1: ГОРИВА И МАЗИВА 2019
    KОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА: ГОРИВА И МАЗИВА 2019
    ПОЗИВ: ГОРИВА И МАЗИВА 2019
24.04.2019.
24.04.2019.
05.04.2019.
04.04.2019.
27.03.2019.
22.03.2019.
22.03.2019.
01.04.2019.
12:30h
ЈН 02/2019
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ДОБРА
    ОБАВ. О О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА: КОМБ. МАШ. РОВОКОПАЧ - УТОВАРИВАЧ
    ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА: КОМБ. МАШ. РОВОКОПАЧ - УТОВАРИВАЧ
08.04.2019.
26.03.2019.
12.02.2019.
12.02.2019.
14.03.2019.
12:30h
ЈНМВ
01/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УСЛУГЕ

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2019
 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2019

 ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2019 
 KОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2019 
 
ПОЗИВ: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2019

27.02.2019.
19.02.2019.
12.02.2019.
06.02.2019.
06.02.2019.

18.02.2019.
12:30h

ЈН 01/2019

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ДОБРА

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2019
    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2019
    KОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2019
    ПОЗИВ: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2019
28.02.2019.
14.02.2019.
02.01.2019.
02.01.2019.
06.02.2019.
12:30h
      ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. 25.12.2018.  

ЈНМВ 
18/2018

ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ДОБРА

    ОБАВ. О О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА2 ПОЛОВНА ПУТНИЧКА МОТ. ВОЗИЛА
    ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА: 2 ПОЛОВНА ПУТНИЧКА МОТ. ВОЗИЛА
    KОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА: 2 ПОЛОВНА ПУТНИЧКА МОТОРНА ВОЗИЛА
    ПОЗИВ: 2 ПОЛОВНА ПУТНИЧКА МОТОРНА ВОЗИЛА
21.12.2018.
21.12.2018.
11.12.2018.
11.12.2018.
19.12.2018.
12:30h

ЈН 
03/2018

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

УСЛУГЕ

  ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂ. ДОЗ. ППВ КРАЉЕВИЦА ЗАЈЕЧАР
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВ: ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂ. ДОЗ. ППВ КРАЉЕВИЦА ЗАЈЕЧАР 
   KОН. ДОК.: ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂ. ДОЗВОЛУ ППВ КРАЉЕВИЦА ЗАЈЕЧАР
   
  ПОЗИВ: ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂ. ДОЗВОЛУ ППВ КРАЉЕВИЦА ЗАЈЕЧАР
07.12.2018.
28.11.2018.
25.10.2018.
25.10.2018.
26.11.2018.
12:30h
ЈНМВ 
17/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ: СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2018
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУЈ 2018
KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2018
ПОЗИВ: СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2018

07.11.2018.
19.10.2018.
15.10.2018.
09.10.2018.
09.10.2018.
17.10.2018.
12:30h
ЈНМВ 
16/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ДОБРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ПОЛОВНО ВОЗИЛО - КАМИОН ПУТАР
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ПОЛОВНО ВОЗИЛО - КАМИОН ПУТАР
KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
ПОЛОВНО ВОЗИЛО - КАМИОН ПУТАР
ПОЗИВ: ПОЛОВНО ВОЗИЛО - КАМИОН ПУТАР

08.11.2018.
19.10.2018.
09.10.2018.
09.10.2018.
17.10.2018.
12:30h
ЈНМВ 
15/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ЕЛЕКТРО УРЕЋАЈИ И ОПРЕМА - ПАРТИЈА 1 
    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ЕЛЕКТРО УРЕЋАЈИ И ОПРЕМА - ПАРТИЈА 2
    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ЕЛЕКТРО УРЕЋАЈИ И ОПРЕМА - ПАРТИЈА 3
    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА
    KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА
    ПОЗИВ: ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА
26.09.2018.
26.09.2018.
26.09.2018.
05.09.2018.
22.08.2018.
22.08.2018.
31.08.2018.
13:00h
ЈНМВ 
14/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ: МУЉНЕ ПУМПЕ И ВИБРО ПЛОЧА - ПАР. 1 
    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ: МУЉНЕ ПУМПЕ И ВИБРО ПЛОЧА - ПАР. 2.
    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
МУЉНЕ ПУМПЕ И ВИБРО ПЛОЧА
    KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
МУЉНЕ ПУМПЕ И ВИБРО ПЛОЧА
    ПОЗИВ: МУЉНЕ ПУМПЕ И ВИБРО ПЛОЧА
26.09.2018.
26.09.2018.
06.09.2018.
22.08.2018.
22.08.2018.
31.08.2018.
12:45h
ЈНМВ 
13/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ: УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА
KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ПОЗИВ: УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА

12.09.2018.
04.09.2018.
22.08.2018.
22.08.2018.
31.08.2018.
12:30h
ЈН 02/2018
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА
   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2018
   ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2018
   ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКАВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2018
   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2018
   ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 2: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2018
   ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 1: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2018
   ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2018 
   KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2018
 

   ПОЗИВ: 
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2018 
15.08.2018.
08.08.2018.
24.07.2018.
24.07.2018.
29.06.2018.
29.06.2018.
29.06.2018.
07.06.2018.
07.06.2018.
09.07.2018.
12:30h
ЈНМВ 
12/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ
   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА
   KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА
17.07.2018.
06.07.2018.
28.06.2018.
01.06.2018.
01.06.2018.
15.06.2018.
12:30h
ЈНМВ 
11/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ
   ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: УСЛУГА ПРЕВОЗА РИЗЛЕ
   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: УСЛУГА ПРЕВОЗА РИЗЛЕ
   KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: УСЛУГА ПРЕВОЗА РИЗЛЕ
20.06.2018.
07.06.2018.
24.05.2018.
24.05.2018.
01.06.2018.
13:00h
ЈНМВ 
10/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА
   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: СТАКЛА, ХЕМИК. ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ
12.07.2018.
05.07.2018.
28.06.2018.
27.06.2018.
07.06.2018.
24.05.2018.
24.05.2018.
01.06.2018.
12:45h
ЈНМВ 
09/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ
18.06.2018.
07.06.2018.
31.05.2018.
24.05.2018.
24.05.2018.
01.06.2018.
12:30h 
ЈНМВ 
08/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА
   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2018
   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2018
  KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2018
   ПОЗИВ: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2018
05.06.2018.
18.05.2018.
07.05.2018.
07.05.2018.
18.05.2018.
12:30h

ЈНМВ 
07/2018

ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ДОБРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ 2018
   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ 2018
   KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ 2018
   ПОЗИВ: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ 2018
15.05.2018.
30.04.2018.
20.04.2018.
20.04.2018.
30.04.2018.
12:30h
ЈНМВ 
06/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ДОБРА

ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: РЕЗ. ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖ.ВОЗ - ПАРТИЈА 1
ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: 
РЕЗ. ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖ.ВОЗ - ПАРТИЈА 3
ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: РЕЗ. ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖ.ВОЗ - ПАРТИЈА 2
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
ПОЗИВ: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА

24.05.2018.
18.05.2018.
18.05.2018.
30.04.2018.
18.04.2018.
18.04.2018.
27.04.2018.
12:30h
ЈНМВ 
05/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА
    ОБАВ. О ЗАК. УГ.: ХЕМИК. ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2018 - ПАР 4. ПОЛИЕЛЕКТРОЛИТ
    ОБАВ. О ЗАК. УГ.: ХЕМИК. ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2018 - ПАР 3. ХЛОРДИОКСИД
    ОБАВ. О ЗАК. УГ.: ХЕМИК. ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2018 - ПАР 2. ХЛОР
    ОБАВ. О ЗАК. УГ.: ХЕМИК. ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2018 - ПАР 1. АЛ. СУЛФАТ
    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2018
    ИЗМЕНА И ДОПУНА: ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2018
    ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2018
    KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2018

    ПОЗИВ: ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2018
30.04.2018.
30.04.2018.
30.04.2018.
25.04.2018.
10.04.2018.
27.03.2018.
27.03.2018.
24.03.2018.
24.03.2018.
04.04.2018.
12:30h
ЈНМВ 
04/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВ.: ГОРИВА И МАЗИВА 2018 - ПАРТИЈА 2 - МАЗИВА
    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВ.: ГОРИВА И МАЗИВА 2018 - ПАРТИЈА 1 - ГОРИВА
    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ГОРИВА И МАЗИВА 2018 - ПАРТИЈА 2 - МАЗИВА
    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ГОРИВА И МАЗИВА 2018 - ПАРТИЈА 1 - ГОРИВА
    KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:  ГОРИВА И МАЗИВА 2018
    ПОЗИВ: ГОРИВА И МАЗИВА 2018
30.04.2018.
16.04.2018.
13.04.2018.
04.04.2018.
17.03.2018.
17.03.2018.
28.03.2018.
12:30h

ЈНМВ 
03/2018

ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ДОБРА

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВ.: ХТЗ ОПРЕМА 2018
    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ХТЗ ОПРЕМА 2018
    ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА: ХТЗ ОПРЕМА 2018
    ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ: ХТЗ ОПРЕМА 2018
    ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: ХТЗ ОПРЕМА 2018
    KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ХТЗ ОПРЕМА 2018
    ПОЗИВ: ХТЗ ОПРЕМА 2018
23.04.2018.
29.03.2018.
15.03.2018.
15.03.2018.
15.03.2018.
07.03.2018.
07.03.2018.
23.03.2018.
12:30h

19.03.2018.
12:30h
ЈНМВ 
02/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ
    ОБАВЕШ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: СЕРВИС, КОНТРОЛА И ОВЕРАВАЊЕ ВОДОМЕРА
    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: СЕРВИС, КОНТРОЛА И ОВЕРАВАЊЕ ВОДОМЕРА
    KОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА: СЕРВИС, КОНТРОЛА И ОВЕРАВАЊЕ ВОДОМЕРА 2018
    ПОЗИВ: СЕРВИС, КОНТРОЛА И ОВЕРАВАЊЕ ВОДОМЕРА 2018
29.03.2018.
09.03.2018.
01.03.2018.
01.03.2018.
09.03.2018.
12:30h

ЈНМВ 
01/2018

ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УСЛУГЕ

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2018
    ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОД. РОКА ЗА ПОД. ПОНУДА 2: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2018
    ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 2: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2018
    ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2018
    ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 1: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2018
    ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2018
    ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОД. РОКА ЗА ПОД. ПОНУДА 1: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2018
    KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2018
    ПОЗИВ: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2018
01.03.2018.
21.02.2018.
13.02.2018.
13.02.2018.
13.02.2018.
08.02.2018.
08.02.2018.
07.02.2018.
06.02.2018.
06.02.2018.

21.02.2018.
12:30h.

19.02.2018.
12:30h

15.02.2018.
12:30h.
ЈН 
01/2018
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2018
    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2018
    KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2018 
    ПОЗИВ: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2018
23.02.2018.
12.02.2018.
09.01.2018.
09.01.2018.

09.02.2018.
12:30h.
          ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ - ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА 1
   ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.

22.08.2018.
09.01.2018.

 

ЈНМВ 
15/2017

ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ДОБРА

  OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ::
 
Теренско возило 4x4, караван

10.01.2018.

 
ЈНМВ 
15/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА
    OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
    
Теренско возило 4x4, караван
21.12.2017.
 
 ЈНМВ 
15/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА
    ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
    
Теренско возило 4x4, караван
15.12.2017.
 
 ЈНМВ 
15/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА
     ПИТАЊА И ОДГОВОРИ:
    
Теренско возило 4x4, караван
15.12.2017.
 
 ЈНМВ 
15/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА
    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
    
Теренско возило 4x4, караван
12.12.2017. 20.12.2017.
12:30h
 ЈНМВ 
15/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА
    ПОЗИВ:
    
Теренско возило 4x4, караван
12.12.2017.
20.12.2017.
12:30h
 ЈНМВ 
14/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА
    OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
    
Половно моторно возило – “Pick-up“ 
21.12.2017.
 
 ЈНМВ 
14/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА
    OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
    
Половно моторно возило – “Pick-up“ 
12.12.2017.  
 ЈНМВ 
14/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА    
    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

    
Половно моторно возило – “Pick-up“ 

30.11.2017.

08.12.2017.
12:30h
 ЈНМВ 
14/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА    
    ПОЗИВ:

    
Половно моторно возило – “Pick-up“ 

30.11.2017.

08.12.2017.
12:30h
 ЈНМВ 
13/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ
   ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ  УГОВОРУ:
    ПРОЈЕКАТ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ                ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ППВ "КРАЉЕВИЦА" У ЗАЈЕЧАРУ

20.12.2017.
 

 ЈНМВ 
13/2017

ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УСЛУГЕ

   OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
    ПРОЈЕКАТ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ                ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ППВ "КРАЉЕВИЦА" У ЗАЈЕЧАРУ
12.12.2017.
 
 ЈНМВ 
13/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ     
    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
    ПРОЈЕКАТ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ   ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ППВ "КРАЉЕВИЦА" У ЗАЈЕЧАРУ
    
29.11.2017. 08.12.2017.
12:30h
 ЈНМВ 
13/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ

ПОЗИВ:
ПРОЈЕКАТ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ППВ "КРАЉЕВИЦА" У ЗАЈЕЧАРУ

29.11.2017. 08.12.2017.
12:30h
ЈН 
05/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА    ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ  УГОВОРУ
  
  ПУМПЕ ЗА ВОДУ - ПАРТИЈА 2

08.11.2017.


ЈН 
05/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА

 ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ  УГОВОРУ
 
ПУМПЕ ЗА ВОДУ - ПАРТИЈА 1 

08.11.2017.

 
ЈН 
05/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА     ОДЛУКА О OБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈА 3
    ПУМПЕ ЗА ВОДУ
18.10.2017.  
ЈН 
05/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
    ПУМПЕ ЗА ВОДУ
17.10.2017.  
ЈН 
05/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА     ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 
    ПУМПЕ ЗА ВОДУ
23.09.2017. 03.10.2017.
ЈН 
05/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА     ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 
    ПУМПЕ ЗА ВОДУ
18.09.2017. 03.10.2017.
ЈН 
05/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА     ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:
    ПУМПЕ ЗА ВОДУ
18.09.2017. 03.10.2017.
ЈН 
05/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА      ИЗМЕНА И ДОПУНА 1 - КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
    ПУМПЕ ЗА ВОДУ
18.09.2017. 03.10.2017.
ЈН 
05/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА     ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 
    ПУМПЕ ЗА ВОДУ
15.09.2017. 25.09.2017.
ЈН 
05/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА      ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 
    
ПУМПЕ ЗА ВОДУ
07.09.2017. 25.09.2017.
ЈН 
05/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА      ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 
    ПУМПЕ ЗА ВОДУ
01.09.2017. 25.09.2017.
ЈН 
05/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА      ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 
    ПУМПЕ ЗА ВОДУ
25.08.2017. 25.09.2017.
ЈН 
05/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
    ПУМПЕ ЗА ВОДУ
22.08.2017. 25.09.2017.
ЈН 
05/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА     ПОЗИВ:
    ПУМПЕ ЗА ВОДУ
22.08.2017. 25.09.2017.
ЈНМВ 
11/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА    ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ  УГОВОРУ
   СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ
06.09.2017.  
ЈНМВ 
11/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
   СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ
16.08.2017.  
ЈНМВ 
11/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА     ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 
     СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ
03.08.2017. 07.08.2017.
ЈНМВ 
11/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА     ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 
    
 СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ
02.08.2017. 07.08.2017.
ЈНМВ 
11/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА      КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
     СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ
28.07.2017. 07.08.2017.
 ЈНМВ 
11/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА     ПОЗИВ:
    СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ
28.07.2017. 07.08.2017.
ЈНМВ 
12/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА      ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ПАРТИЈА 1 И 2:
     МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ
11.08.2017.  
 ЈНМВ 
12/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА     ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 4:
   МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ
28.08.2017.  
 ЈНМВ 
12/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА     ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 3:
   МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ
28.08.2017.  
 ЈНМВ 
12/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА       ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 3 И ПАРТИЈУ 4:
     МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ
11.08.2017.  
 ЈНМВ 
12/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 
ДОБРА       КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
     МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ
24.07.2017. 01.08.2017.
 ЈНМВ 
12/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 
ДОБРА      ПОЗИВ:
    МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ
24.07.2017. 01.08.2017.
ЈНМВ 
10/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА    ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
   ХИДРАУЛИЧНИ АГРЕГАТ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА
15.08.2017.  
ЈНМВ 
10/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 
ДОБРА    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 
   ХИДРАУЛИЧНИ АГРЕГАТ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА
07.08.2017.  
ЈНМВ 
10/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
ДОБРА     ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 
   ХИДРАУЛИЧНИ АГРЕГАТ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА
24.07.2017.  
 ЈНМВ 
10/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТ
И 
ДОБРА     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
     ХИДРАУЛИЧНИ АГРЕГАТ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА
 18.07.2017.    26.07.2017.
12:30h
ЈНМВ 
10/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТ
И
ДОБРА    ПОЗИВ:
   ХИДРАУЛИЧНИ АГРЕГАТ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА
18.07.2017.   26.07.2017.
12:30h
          ИЗМЕНА 1. ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017 30.06.2017.  
ЈНМВ 
09/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ     ОБАВЕШТЕЊЕ О  ОБУС. ПОСТУПКА - ПАРТИЈА 2:КОНТРОЛА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА
    ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉ. УГОВОРУ - ПАРТИЈА 
 1: КОНТРОЛА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА
23.06.2017.
23.06.2017.
 
ЈНМВ 
09/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ     ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈУ 2:
    КОНТРОЛА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА
12.06.2017.  
ЈНМВ 
09/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ     ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1:
    КОНТРОЛА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА
06.06.2017.  
ЈНМВ 
09/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
    КОНТРОЛА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА
19.05.2017. 01.06.2017.
12,30 h
ЈНМВ 
09/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ
     ПОЗИВ:
    
КОНТРОЛА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА
19.05.2017. 01.06.2017.
12,30 h
ЈНМВ 
08/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА     ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
    ПАРТИЈА 1СТАКЛО
    ПАРТИЈА 2
ХЕМИКАЛИЈЕ
    ПАРТИЈА 3ПОДЛОГЕ
    ПАРТИЈА 4ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ
16.06.2017.
16.06.2017.
20.06.2017.
 16.06.2017. 
 
ЈНМВ 
08/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА      ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 
    СТАКЛО, ХЕМИКАЛИЈЕ, ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ
26.05.2017.  
ЈНМВ 
08/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА      ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 
    СТАКЛО, ХЕМИКАЛИЈЕ, ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ
18.05.2017.  
  ЈНМВ 
08/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
ДОБРА      ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 
    СТАКЛО, ХЕМИКАЛИЈЕ, ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ
17.05.2017.  22.05.2017.
12,30 h  
 ЈНМВ 
08/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 
 ДОБРА   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
   СТАКЛО, ХЕМИКАЛИЈЕ, ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ
 13.05.2017. 22.05.2017.
12,30 h 
ЈНМВ 
08/2017
 ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА     ПОЗИВ
    СТАКЛО, ХЕМИКАЛИЈЕ, ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ
13.05.2017. 22.05.2017.
12,30 h
ЈН 
04/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА     ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
    ВОДОМЕРИ, ЧИТАЧИ И ДЕЛОВИ ВОДОМЕРА
05.07.2017.   
ЈН 
04/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА     ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 
    ВОДОМЕРИ, ЧИТАЧИ И ДЕЛОВИ ВОДОМЕРА

 06.06.2017.

 
ЈН
04/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
    ВОДОМЕРИ, ЧИТАЧИ И ДЕЛОВИ ВОДОМЕРА
05.05.2017. 05.06.2017.
12,30 h
ЈН
04/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА  
     ПОЗИВ
    
ВОДОМЕРИ, ЧИТАЧИ И ДЕЛОВИ ВОДОМЕРА
05.05.2017. 05.06.2017.
12,30 h
ЈН 
03/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА     ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
    ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2017

27.07.2017.

 
ЈН 
03/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА     ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
    ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2017
 27.06.2017.  
ЈН
03/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА     ИЗМЕНА 1. КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
    ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2017
16.05.2017.  
ЈН
03/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
    ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2017
27.04.2017. 30.05.2017.
12,30 h
ЈН
03/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА      ПОЗИВ
    
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2017
27.04.2017. 30.05.2017.
12,30 h
ЈНМВ 
07/2017
 ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
18.05.2017.
27.04.2017.
 
ЈНМВ 
07/2017
 ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА    ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЊА ПОНУДА: 
   КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
10.04.2017.  
ЈНМВ 
07/2017 
 ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 ДОБРА    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
   КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
07.04.2017. 17.04.2017.
ЈНМВ 
07/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА      ПОЗИВ
     КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
07.04.2017. 17.04.2017
ЈНМВ 
05/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА      ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ: 
     МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ 2017
19.04.2017.  
ЈНМВ 
05/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА      ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 
     МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ 2017
03.04.2017.  
ЈНМВ 
05/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА     
     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
     МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ 2017
21.03.2017. 30.03.2017.
12,30 h
ЈНМВ 
05/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА      ПОЗИВ
     
МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ 2017
21.03.2017. 30.03.2017.
12,30 h
 ЈНМВ 
04/2017
 
 ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 ДОБРА 
   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
     ПАРТИЈА 3 - ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА
04.05.2017. 
 
ЈНМВ 
04/2017  
 ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 ДОБРА     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
     ПАРТИЈА 3 - ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА
     ПАРТИЈА 1 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА
     ПАРТИЈА 2 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА АУТОМОБИЛЕ И ДОСТАВНА ВОЗИЛА 
04.05.2017.   
ЈНМВ 
04/2017 
 ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА     ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
     РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА
07.04.2017.   
ЈНМВ 
04/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА      ОБАВЕШТЕЊЕ ОПРОДУЖЕЊУ РОКА: 
     РЕЗЕРНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
21.03.2017. 29.03.2017.
12,30 h
ЈНМВ 
04/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА      ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
     РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
21.03.2017. 29.03.2017.
12,30 h
ЈНМВ 
04/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА      ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 
     РЕЗЕРНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
21.03.2017. 29.03.2017.
12,30 h
ЈНМВ 
04/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА       ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 
     РЕЗЕРНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
21.03.2017. 29.03.2017.
12,30 h
ЈНМВ 
04/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
     РЕЗЕРНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
16.03.2017. 24.03.2017.
12,30 h
ЈНМВ 
04/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА      ПОЗИВ
     
РЕЗЕРНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
16.03.2017. 24.03.2017.
12,30 h
ЈНМВ 
03/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ    ОБАВ ШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
     
УСЛУГА ПРЕВОЗА РИЗЛЕ
03.04.2017.  
ЈНМВ 
03/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
     
УСЛУГА ПРЕВОЗА РИЗЛЕ
20.03.2017.  
ЈНМВ 
03/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ      КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
     УСЛУГА ПРЕВОЗА РИЗЛЕ
09.03.2017. 17.03.2017.
12,30 h
ЈНМВ 
03/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ      ПОЗИВ
     УСЛУГА ПРЕВОЗА РИЗЛЕ
09.03.2017. 17.03.2017.
12,30 h
 ЈНМВ 
02/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 
ДОБРА     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1 ГОРИВО И МАЗИВО
     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2 ГОРИВО И МАЗИВО
     ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:  ГОРИВО И МАЗИВО

03.05.2017.
03.05.2017.
23.03.2017.

 
ЈНМВ 
02/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА      КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ГОРИВО И МАЗИВО 08.03.2017 16.03.2017.
12,30 h
ЈНМВ 
02/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА      ПОЗИВ
     ГОРИВО И МАЗИВО
08.03.2017 16.03.2017.
12,30 h
ЈНМВ 
01/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
    УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
21.02.2017.
ЈНМВ 
01/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ     ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
    
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
21.02.2017.  
ЈНМВ 
01/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ     ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА: 
    
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
03.02.2017. 13.02.2017.
12,30 h
ЈНМВ 
01/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ     ИЗМЕНА 1 КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
    
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
03.02.2017.
ЈНМВ 
01/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ     ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1: 
    
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
03.02.2017.
ЈНМВ 
01/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
    
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
31.01.2017. 08.02.2017.
12,30 h
ЈНМВ 
01/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ     ПОЗИВ: 
    УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
31.01.2017.  08.02.2017.
12,30 h
ЈН 
02/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
    ПАРТИЈА 1 - АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТ
    ПАРТИЈА 2 - ХЛОР
    ПАРТИЈА 3 - ХЛОРДИОКСИД
    ПАРТИЈА 4 - ПОЛИЕЛЕКТРОЛИТ
20.03.2017.  
ЈН 
02/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА     ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
    ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2017
01.03.2017.  
ЈН 
02/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА     ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4:
    
ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2017
10.02.2017.  
ЈН 
02/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА     ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3а:
    
ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2017
10.02.2017.  
ЈН 
02/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА     ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3:
    ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2017
09.02.2017.  
ЈН
02/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА     ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2:
    ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2017
03.02.2017.  
ЈН
02/2017
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА     ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1:
    ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2017
27.01.2017.  
ЈН
02/2017
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА     ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1:
    ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2017
27.01.2017. 20.02.2017.
12,30 h
ЈН
02/2017
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА     KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
    ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2017
19.01.2017.
20.02.2017.
12,30 h
ЈН
02/2017
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА     ПОЗИВ: 
    ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2017
19.01.2017.
20.02.2017.
12,30 h
ЈН
01/2017
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2017
    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРАЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2017
15.03.2017.
14.02.2017.
 
ЈН
01/2017
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА     ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1:
  
  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2017
09.02.2017. 10.02.2017.
12,30 h
ЈН
01/2017
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОБРА     KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
  
  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2017
10.01.2017.
10.02.2017.
12,30 h
ЈН
01/2017
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ДОБРА     ПОЗИВ: 
    ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2017
10.01.2017.
10.02.2017.
12,30 h
          ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017 21.12.2016.
 
ЈНМВ
23/2016
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 2:
    АЛАТИ БРАВАРСКИ, ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ И СТАРТЕР ЗА ПАЉЕЊЕ АУТА
25.01.2017.
 
ЈНМВ
23/2016
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 1:
    АЛАТИ БРАВАРСКИ, ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ И СТАРТЕР ЗА ПАЉЕЊЕ АУТА
25.01.2017.
 
ЈНМВ
23/2016
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА     ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
    АЛАТИ БРАВАРСКИ, ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ И СТАРТЕР ЗА ПАЉЕЊЕ АУТА
30.12.2016.
 
ЈНМВ
23/2016
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА     ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:
    АЛАТИ БРАВАРСКИ, ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ И СТАРТЕР ЗА ПАЉЕЊЕ АУТА
15.12.2016.
23.12.2016.
12,30 h
ЈНМВ
23/2016
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА     ПИТАЊА И ОДГОВОРИ:
    АЛАТИ БРАВАРСКИ, ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ И СТАРТЕР ЗА ПАЉЕЊЕ АУТА
15.12.2016.
23.12.2016.
12,30 h
ЈНМВ
23/2016
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА     KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
    АЛАТИ БРАВАРСКИ, ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ И СТАРТЕР ЗА ПАЉЕЊЕ АУТА
12.12.2016.
21.12.2016.
12,30 h
ЈНМВ
23/2016
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИв
ДОБРА     ПОЗИВ: 
    АЛАТИ БРАВАРСКИ, ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ И СТАРТЕР ЗА ПАЉЕЊЕ АУТА
12.12.2016.
21.12.2016.
12,30 h
ЈНМВ
24/2016
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
    КАНАЛИЗАЦИОНА ОПРЕМА
18.01.2017.
 
ЈНМВ
24/2016
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА     ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
    КАНАЛИЗАЦИОНА ОПРЕМА
17.12.2016.
 
ЈНМВ
24/2016
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА     ПИТАЊА И ОДГОВОРИ:
    КАНАЛИЗАЦИОНА ОПРЕМА
07.12.2016.
12.12.2016.
12,30 h
ЈНМВ
24/2016
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА     KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
    КАНАЛИЗАЦИОНА ОПРЕМА
02.12.2016.
12.12.2016.
12,30 h
ЈНМВ
24/2016
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА     ПОЗИВ: 
    КАНАЛИЗАЦИОНА ОПРЕМА
02.12.2016.
12.12.2016.
12,30 h
JNMV
22/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     ОBAVEŠTENJE О ZAKLJUČENIM UGOVORIMA:
    3 POLOV. M/V "PICK-UP" - PARTIJA 1, PARTIJA 2 i PARTIJA 3
04.01.2017.
 
JNMV
22/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     ODLUKA O DODELI UGOVORA:
    3 POLOVNA MOTORNA VOZILA "PICK-UP"
20.12.2016.
 
JNMV
22/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     KONKURSNA DOKUMENTACIJA:
    3 POLOVNA MOTORNA VOZILA "PICK-UP"
22.11.2016.
16.12.2016.
12,30 h
JNMV
22/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     POZIV: 
    3 POLOVNA MOTORNA VOZILA "PICK-UP"
22.11.2016.
16.12.2016.
12,30 h
JNMV
21/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE      ОBAVEŠTENJE О ZAKLJUČENOM UGOVORU - PARTIJA 5 :
     POPRAVKA I ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA
14.10.2016.  
JNMV
21/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE      ОBAVEŠTENJE О ZAKLJUČENOM UGOVORU - PARTIJA 3:
     POPRAVKA I ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA
14.10.2016.  
JNMV
21/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE      ОBAVEŠTENJE О ZAKLJUČENOM UGOVORU - PARTIJA 2 :
     POPRAVKA I ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA
14.10.2016.  
JNMV
21/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE      ОBAVEŠTENJE О ZAKLJUČENOM UGOVORU - PARTIJA 1 :
     POPRAVKA I ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA
14.10.2016.  
JNMV
21/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     ОBAVEŠTENJE О OBUSTAVI POSTUPKA - PARTIJA 4:
    POPRAVKA I ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA
23.09.2016.  
JNMV
21/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA - PARTIJA 4:
   
POPRAVKA I ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA
23.09.2016.  
JNMV
21/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     ODLUKA O DODELI UGOVORA:
   
POPRAVKA I ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA
23.09.2016.  
JNMV
21/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     KONKURSNA DOKUMENTACIJA:
   
POPRAVKA I ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA
02.09.2016. 12.09.2016.
12,30 h
JNMV
21/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     POZIV: 
    POPRAVKA I ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA
02.09.2016. 12.09.2016.
12,30 h
JNMV
20/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
RADOVI     ОBAVEŠTENJE О ZAKLJUČENOM UGOVORU :
   RADOVI NA SANACIJI PUKOTINA I  HIDROIZOLACIJE
06.09.2016.  
JNMV
20/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
RADOVI     ODLUKA O DODELI UGOVORA:
  RADOVI NA SANACIJI PUKOTINA I  HIDROIZOLACIJE
02.09.2016.  
JNMV
20/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
RADOVI     OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA:
    RADOVI NA SANACIJI PUKOTINA I  HIDROIZOLACIJE

15.08.2016. 23.08.2016.
12,30 h
JNMV
20/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
RADOVI     IZMENE I DOPUNE KON. DOK.: 
 
   RADOVI NA SANACIJI PUKOTINA I  HIDROIZOLACIJE

15.08.2016. 23.08.2016.
12,30 h
JNMV
20/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
RADOVI     KONKURSNA DOKUMENTACIJA:
    RADOVI NA SANACIJI PUKOTINA I  HIDROIZOLACIJE

11.08.2016. 19.08.2016.
12,30 h
JNMV
20/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
RADOVI     POZIV: 
    RADOVI NA SANACIJI PUKOTINA I  HIDROIZOLACIJE
11.08.2016. 19.08.2016.
12,30 h
JNMV
19/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA      ОBAVEŠTENJE О ZAKLJUČENOM UGOVORU :
     KAMION KIPER - POLOVNI
24.08.2016.  
JNMV
19/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA      ODLUKA O DODELI UGOVORA:
     KAMION KIPER - POLOVNI

23.08.2016.  
JNMV
19/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     KONKURSNA DOKUMENTACIJA: 
    KAMION KIPER - POLOVNI
03.08.2016. 11.08.2016.
12,30 h
JNMV
19/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     POZIV: 
    KAMION KIPER - POLOVNI
03.08.2016. 11.08.2016.
12,30 h
JNMV
18/2016
JNMV
18/2016
DOBRA     ОBAVEŠTENJE О ZAKLJUČENOM UGOVORU :
    HTZ OPREMA 2016
30.08.2016.  
JNMV
18/2016
JNMV
18/2016
DOBRA     ODLUKA O DODELI UGOVORA:
    HTZ OPREMA 2016
12.08.2016.  
JNMV
18/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA:
    HTZ OPREMA 2016
29.07.2016.  
JNMV
18/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     IZMENE I DOPUNE KON. DOK.: 
    HTZ OPREMA 2016
29.07.2016. 08.08.2016.
12,30 h
JNMV
18/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     KONKURSNA DOKUMENTACIJA: 
    HTZ OPREMA 2016
27.07.2016. 04.08.2016.
12,30 h
JNMV
18/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     POZIV: 
    HTZ OPREMA 2016
27.07.2016. 04.08.2016.
12,30 h
JNMV
15/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     ОBAVEŠTENJE О ZAKLJUČENOM UGOVORU :
    GEODETSKE USLUGE 2016
05.08.2016.  
JNMV
15/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     ODLUKA O DODELI UGOVORA:
    GEODETSKE USLUGE 2016
15.07.2016.  
JNMV
15/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     KONKURSNA DOKUMENTACIJA: 
    GEODETSKE USLUGE 2016
 29.06.2016. 11.07.2016.
12,30 h
JNMV
15/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     POZIV: 
    GEODETSKE USLUGE 2016
 29.06.2016.  11.07.2016.
12,30 h
JNMV
11/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     ОBAVEŠTENJE О ZAKLJUČENOM UGOVORU - PARTIJA 4:
    STAKLA, HEMIKALIJE, PODLOGE I PVC PETRI PLOČE
    ZA HEMIJSKU I BIOLOŠKU LABORATORIJU
05.08.2016.  
JNMV
11/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     ОBAVEŠTENJE О ZAKLJUČENOM UGOVORU - PARTIJA 3:
    STAKLA, HEMIKALIJE, PODLOGE I PVC PETRI PLOČE
    ZA HEMIJSKU I BIOLOŠKU LABORATORIJU
05.08.2016.  
JNMV
11/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     ОBAVEŠTENJE О ZAKLJUČENOM UGOVORU - PARTIJA 2:
    STAKLA, HEMIKALIJE, PODLOGE I PVC PETRI PLOČE
    ZA HEMIJSKU I BIOLOŠKU LABORATORIJU
05.08.2016.  
JNMV
11/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     ОBAVEŠTENJE О ZAKLJUČENOM UGOVORU - PARTIJA 1:
    STAKLA, HEMIKALIJE, PODLOGE I PVC PETRI PLOČE
    ZA HEMIJSKU I BIOLOŠKU LABORATORIJU
05.08.2016.  
JNMV
11/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     ODLUKA O DODELI UGOVORA:
    STAKLA, HEMIKALIJE, PODLOGE I PVC PETRI PLOČE
    ZA HEMIJSKU I BIOLOŠKU LABORATORIJU
11.07.2016.  
JNMV
11/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     PITANJA I ODGOVORI 1:
    STAKLA, HEMIKALIJE, PODLOGE I PVC PETRI PLOČE
    ZA HEMIJSKU I BIOLOŠKU LABORATORIJU
29.06.2016. 04.07.2016.
12,30 h
JNMV
11/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     KONKURSNA DOKUMENTACIJA:
    STAKLA, HEMIKALIJE, PODLOGE I PVC PETRI PLOČE
    ZA HEMIJSKU I BIOLOŠKU LABORATORIJU
24.06.2016. 04.07.2016.
12,30 h
JNMV
11/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     POZIV:
    STAKLA, HEMIKALIJE, PODLOGE I PVC PETRI PLOČE
    ZA HEMIJSKU I BIOLOŠKU LABORATORIJU
24.06.2016. 04.07.2016.
12,30 h
JNMV
17/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA    
    OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA: 
    POLOVNO VOZILO ZA PREVOZ ROBE - KAMION KIPER
15.07.2016.  
JNMV
17/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA
    ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA: 
    POLOVNO VOZILO ZA PREVOZ ROBE - KAMION KIPER
15.07.2016.  
JNMV
17/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     KONKURSNA DOKUMENTACIJA:
    POLOVNO VOZILO ZA PREVOZ ROBE - KAMION KIPER
20.06.2016. 28.06.2016.
12,30 h
JNMV
17/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     POZIV:
    POLOVNO VOZILO ZA PREVOZ ROBE - KAMION KIPER
20.06.2016. 28.06.2016.
12,30 h
JNMV
16/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     ОBAVEŠTENJE О ZAKLJUČENOM UGOVORU - PARTIJA 2:
    UZORKOVANJE I ANALIZA SEDIMENTA
11.07.2016.  
JNMV
16/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     ОBAVEŠTENJE О ZAKLJUČENOM UGOVORU - PARTIJA 1:
    UZORKOVANJE I ANALIZA VODE
 07.07.2016.  
JNMV
16/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     ODLUKA O DODELI UGOVORA:
    KONTROLA KVALITETA VODE I SEDIMENTA
28.06.2016.  
JNMV
16/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     KONKURSNA DOKUMENTACIJA:
    KONTROLA KVALITETA VODE I SEDIMENTA
16.06.2016. 24.06.2016.
12,30 h
JNMV
16/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     POZIV:
    KONTROLA KVALITETA VODE I SEDIMENTA
16.06.2016. 24.06.2016.
12,30 h
          PLAN JAVNIH NABAVKI - IZMENA BR. 2
15.06.2016.  
JNMV
14/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     ОBAVEŠTENJE О ZAKLJUČENOM UGOVORU:
    KVARCNI PESAK
05.08.2016.  
JNMV
14/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     ODLUKA O DODELI UGOVORA:
    KVARCNI PESAK
20.06.2016.  
JNMV
14/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA:
    KVARCNI PESAK
31.05.2016. 08.06.2016.
12,30 h
JNMV
14/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     IZMENE I DOPUNE 1:
    KVARCNI PESAK
31.05.2016. 08.06.2016.
12,30 h
JNMV
14/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     PITANJA I ODGOVORI 1:
    KVARCNI PESAK
31.05.2016. 08.06.2016.
12,30 h
JNMV
14/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA    
    KONKURSNA DOKUMENTACIJA:
    KVARCNI PESAK
25.05.2016. 03.06.2016.
12,30 h
JNMV
14/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     POZIV:
    KVARCNI PESAK
25.05.2016. 03.06.2016.
12,30 h
JNMV
13/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     ОBAVEŠTENJE О ZAKLJUČENOM UGOVORU:
    IZRADA TEH. DOK. REKONSTRUKCIJE PPV "KRALJEVICA" ZAJEČAR
01.06.2016.  
JNMV
13/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     ODLUKA O DODELI UGOVORA:
    IZRADA TEH. DOK. REKONSTRUKCIJE PPV "KRALJEVICA" ZAJEČAR
20.05.2016.  
JNMV
13/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     KONKURSNA DOKUMENTACIJA:
    IZRADA TEH. DOK. REKONSTRUKCIJE PPV "KRALJEVICA" ZAJEČAR
06.05.2016. 16.05.2016.
12,30 h
JNMV
13/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     POZIV:
    IZRADA TEH. DOK. REKONSTRUKCIJE PPV "KRALJEVICA" ZAJEČAR
06.05.2016. 16.05.2016.
12,30 h
JNMV
12/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA      OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ПАРТИЈА 2:
     MATERIJAL ZA MAŠINSKO ODRŽAVANJE
09.06.2016.  
JNMV
12/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA      OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ПАРТИЈА 3:
     MATERIJAL ZA MAŠINSKO ODRŽAVANJE
06.06.2016.  
JNMV
12/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
 DOBRA      OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - ПАРТИЈА 1:
     MATERIJAL ZA MAŠINSKO ODRŽAVANJE
03.06.2016.  
 JNMV
12/2016
 JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
 DOBRA      ODLUKA O DODELI UGOVORA:
     MATERIJAL ZA MAŠINSKO ODRŽAVANJE
 17.05.2016.  
JNMV
12/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     KONKURSNA DOKUMENTACIJA:
    MATERIJAL ZA MAŠINSKO ODRŽAVANJE
27.04.2016. 06.05.2016.
12,30 h
JNMV
12/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     POZIV:
    MATERIJAL ZA MAŠINSKO ODRŽAVANJE
27.04.2016. 06.05.2016.
12,30 h
JNMV
10/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU:
    SREDSTVA ZA HIGIJENU
07.06.2016.  
JNMV
10/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     ODLUKA O DODELI UGOVORA:
    SREDSTVA ZA HIGIJENU
10.05.2016.  
JNMV
10/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     KONKURSNA DOKUMENTACIJA:
    SREDSTVA ZA HIGIJENU
25.04.2016. 04.05.2016.
12,30 h
JNMV
10/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     POZIV:
    SREDSTVA ZA HIGIJENU
25.04.2016. 04.05.2016.
12,30 h
JNMV
09/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA: 
    KONTROLA KVALITETA VODE I SEDIMENTA
22.04.2016.  
JNMV
09/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA: 
    KONTROLA KVALITETA VODE I SEDIMENTA
22.04.2016.  
JNMV
09/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     PITANJA I ODGOVORI 1:
    KONTROLA KVALITETA VODE I SEDIMENTA
11.04.2016. 15.04.2016.
12,30 h
JNMV
09/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     KONKURSNA DOKUMENTACIJA:
    KONTROLA KVALITETA VODE I SEDIMENTA
07.04.2016. 15.04.2016.
12,30 h
JNMV
09/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     POZIV:
    KONTROLA KVALITETA VODE I SEDIMENTA
07.04.2016. 15.04.2016.
12,30 h
JNMV
08/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     ОBAVEŠTENJE ZAKLJUČENOM UGOVORU:
    KANCELARIJSKI MATERIJAL
02.06.2016.  
JNMV
08/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     ODLUKA O DODELI UGOVORA:
    KANCELARIJSKI MATERIJAL
04.04.2016.  
JNMV
08/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     KONKURSNA DOKUMENTACIJA:
    KANCELARIJSKI MATERIJAL
23.03.2016. 01.04.2016.
12,30 h
JNMV
08/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     POZIV:
    KANCELARIJSKI MATERIJAL
23.03.2016. 01.04.2016.
12,30 h
JNMV
06/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA    
    OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA:
    MATERIJAL ZA MAŠINSKO ODRŽAVANJE
05.04.2016.  
JNMV
06/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA: 
    MATERIJAL ZA MAŠINSKO ODRŽAVANJE
04.04.2016.  
JNMV
06/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     KONKURSNA DOKUMENTACIJA:
    MATERIJAL ZA MAŠINSKO ODRŽAVANJE
22.03.2016. 31.03.2016.
12,30 h
JNMV
06/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     POZIV:
    MATERIJAL ZA MAŠINSKO ODRŽAVANJE
22.03.2016. 31.03.2016.
12,30 h
JNMV
07/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     ОBAVEŠTENJE ZAKLJUČENOM UGOVORU:
    ELEKTROMATERIJAL
20.04.2016.  
JNMV
07/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     ODLUKA O DODELI UGOVORA:
    ELEKTROMATERIJAL
04.04.2016.  
JNMV
07/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     KONKURSNA DOKUMENTACIJA:
    ELEKTROMATERIJAL
19.03.2016. 28.03.2016.
12,30 h
JNMV
07/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     POZIV:
    ELEKTROMATERIJAL
19.03.2016. 28.03.2016.
12,30 h
          PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016 - IZMENA 1
 11.03.2016.  
JN
02/2016
JAVNA 
NABAVKA OTVORENI POSTUPAK
DOBRA     ОBAVEŠTENJE ZAKLJUČENOM UGOVORU:
    VODOVODNI MATERIJAL 2016
27.05.2016.  
JN
02/2016
JAVNA 
NABAVKA OTVORENI POSTUPAK
DOBRA     ODLUKA O DODELI UGOVORA:
    VODOVODNI MATERIJAL 2016
22.04.2016.  
JN
02/2016
JAVNA 
NABAVKA OTVORENI POSTUPAK
DOBRA     IZMENE I DOPUNE 4:
    VODOVODNI MATERIJAL 2016
21.03.2016. 31.03.2016.
12,30 h
JN
02/2016
JAVNA 
NABAVKA OTVORENI POSTUPAK
DOBRA     IZMENE I DOPUNE 3:
    VODOVODNI MATERIJAL 2016
18.03.2016. 31.03.2016.
12,30 h
JN
02/2016
JAVNA 
NABAVKA OTVORENI POSTUPAK
DOBRA     IZMENE I DOPUNE 2:
    VODOVODNI MATERIJAL 2016
09.03.2016. 31.03.2016.
12,30 h
JN
02/2016
JAVNA 
NABAVKA OTVORENI POSTUPAK
DOBRA     IZMENE I DOPUNE 1:
    VODOVODNI MATERIJAL 2016
03.03.2016. 31.03.2016.
12,30 h
JN
02/2016
JAVNA 
NABAVKA OTVORENI POSTUPAK
DOBRA     PITANJA I ODGOVORI 1:
    VODOVODNI MATERIJAL 2016
03.03.2016. 31.03.2016.
12,30 h
JN
02/2016
JAVNA 
NABAVKA OTVORENI POSTUPAK
DOBRA     KONKURSNA DOKUMENTACIJA:
    VODOVODNI MATERIJAL 2016
29.02.2016. 31.03.2016.
12,30 h
JN
02/2016
JAVNA 
NABAVKA OTVORENI POSTUPAK
DOBRA     POZIV:
    VODOVODNI MATERIJAL 2016
29.02.2016. 31.03.2016.
12,30 h
JNMV
05/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     ОBAVEŠTENJE ZAKLJUČENOM UGOVORU:
    REZ. DELOVI ZA  ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA - ПАРТИЈА 3
25.03.2016.  
JNMV
05/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     ОBAVEŠTENJE ZAKLJUČENOM UGOVORU:
    REZ. DELOVI ZA  ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA - ПАРТИЈА 2
25.03.2016.  
JNMV
05/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     ОBAVEŠTENJE ZAKLJUČENOM UGOVORU:
    REZ. DELOVI ZA  ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA - ПАРТИЈА 1
25.03.2016.  
JNMV
05/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     ODLUKA O DODELI UGOVORA:
    REZERVNI DELOVI ZA  ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA
07.03.2016.  
JNMV
05/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE:
    REZERVNI DELOVI ZA  ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA
22.02.2016. 01.03.2016.
12,30 h
JNMV
05/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     PITANJA I ODGOVORI 1:
    REZERVNI DELOVI ZA  ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA
22.02.2016. 01.03.2016.
12,30 h
JNMV
05/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     KONKURSNA DOKUMENTACIJA:
    REZERVNI DELOVI ZA  ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA
21.02.2016. 01.03.2016.
12,30 h
JNMV
05/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     POZIV:
    REZERVNI DELOVI ZA  ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA
21.02.2016. 01.03.2016.
12,30 h
JNMV
04/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     ODLUKA O DODELI UGOV. PO PONOVLJENOM POSTUP. PAR.2 - HLOR
    HEMIKALIJE ZA PRERADU VODE
 20.10.2016.  
JNMV
04/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA      ОBAVEŠTENJE ZAKLJUČENOM UGOVORU:
     HEMIKALIJE ZA PRERADU VODE - PARTIJA 2 - HLOR
20.04.2016.  
JNMV
04/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA      ОBAVEŠTENJE ZAKLJUČENOM UGOVORU:
     HEMIKALIJE ZA PRERADU VODE - PARTIJA 4 - POLIELEKTROLIT
29.03.2016.  
JNMV
04/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA      ОBAVEŠTENJE ZAKLJUČENOM UGOVORU:
     HEMIKALIJE ZA PRERADU VODE - PARTIJA 3 - HLORDIOKSID
31.03.2016.  
JNMV
04/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA      ОBAVEŠTENJE ZAKLJUČENOM UGOVORU:
     HEMIKALIJE ZA PRERADU VODE - PARTIJA 1 - ALUM. SULFAT

29.03.2016.  
JNMV
04/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA:
    HEMIKALIJE ZA PRERADU VODE
10.03.2016.  
JNMV
04/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     ODLUKA O DODELI UGOVORA:
    HEMIKALIJE ZA PRERADU VODE
23.02.2016.  
JNMV
04/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     KONKURSNA DOKUMENTACIJA:
    HEMIKALIJE ZA PRERADU VODE
15.02.2016. 24.02.2016.
12,30 h
JNMV
04/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     POZIV:
    HEMIKALIJE ZA PRERADU VODE
15.02.2016. 24.02.2016.
12,30 h
JNMV
03/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     ОBAVEŠTENJE ZAKLJUČENOM UGOVORU:
    USLUGE OSIGURANJA
08.03.2016.  
JNMV
03/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     ODLUKA O DODELI UGOVORA:
    USLUGE OSIGURANJA
23.02.2016.  
JNMV
03/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     PITANJA I ODGOVORI:
    USLUGE OSIGURANJA
12.02.2016. 17.02.2016.
12,30 h
JNMV
03/2016
 JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     KONKURSNA DOKUMENTACIJA:
    USLUGE OSIGURANJA
09.02.2016. 17.02.2016.
12,30 h
JNMV
03/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     POZIV:
    USLUGE OSIGURANJA
09.02.2016. 17.02.2016.
12,30 h
           PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016
 05.02.2016.  
JNMV
02/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     ОBAVEŠTENJE ZAKLJUČENOM UGOVORU:
    GORIVO 2016
03.03.2016.  
JNMV
02/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     ODLUKA O DODELI UGOVORA:
    GORIVO 2016
02.02.2016.  
JNMV
02/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     KONKURSNA DOKUMENTACIJA:
    GORIVO 2016
21.01.2016. 01.02.2016.
12,30 h
JNMV
02/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     POZIV:
    GORIVO 2016
21.01.2016. 01.02.2016.
12,30 h
JNMV
01/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     ОBAVEŠTENJE ZAKLJUČENOM UGOVORU:
    USLUGA PREVOZA RIZLE I KVARCNOG PESKA
08.02.2016.  
JNMV
01/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     ODLUKA O DODELI UGOVORA:
    USLUGA PREVOZA RIZLE I KVARCNOG PESKA
19.01.2016.  
JNMV
01/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     KONKURSNA DOKUMENTACIJA:
    USLUGA PREVOZA RIZLE I KVARCNOG PESKA
06.01.2016. 15.01.2016.
12,30 h
JNMV
01/2016
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     POZIV:
    USLUGA PREVOZA RIZLE I KVARCNOG PESKA
06.01.2016. 15.01.2016.
12,30 h
JN
01/2016
JAVNA 
NABAVKA OTVORENI POSTUPAK
DOBRA     OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU:
    NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
01.03.2016.   
JN
01/2016
JAVNA 
NABAVKA OTVORENI POSTUPAK
DOBRA     ODLUKA O DODELI UGOVORA:
    NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
09.02.2016.  
JN
01/2016
JAVNA 
NABAVKA OTVORENI POSTUPAK 
DOBRA     KONKURSNA DOKUMENTACIJA:
    NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
04.01.2016. 04.02.2016.
12,30 h
JN
01/2016
JAVNA 
NABAVKA OTVORENI POSTUPAK 
DOBRA     POZIV:
    NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
04.01.2016. 04.02.2016.
12,30 h
      31.12.2015.   
JNMV
11/2015
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA: 
    POLOVNO TERETNO VOZILO ZA TRANSPORT - KAMION KIPER
18.01.2016.  
JNMV
11/2015
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA: 
    POLOVNO TERETNO VOZILO ZA TRANSPORT - KAMION KIPER
18.01.2016.  
JNMV
11/2015
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     KONKURSNA DOKUMENTACIJA: 
    POLOVNO TERETNO VOZILO ZA TRANSPORT - KAMION KIPER
25.12.2015. 05.01.2016.
12,30 h
JNMV
11/2015
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     POZIV:
    POLOVNO TERETNO VOZILO ZA TRANSPORT - KAMION KIPER
25.12.2015. 05.01.2016.
12,30 h
JNMV
10/2015
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA: 
    POLOVNO TERETNO VOZILO ZA TRANSPORT - KAMION KIPER
15.12.2015. /
JNMV
10/2015
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
 DOBRA     KONKURSNA DOKUMENTACIJA: 
    POLOVNO TERETNO VOZILO ZA TRANSPORT - KAMION KIPER
30.11.2015. 11.12.2015.
12,30 h
JNMV
10/2015
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
 DOBRA     POZIV:
    POLOVNO TERETNO VOZILO ZA TRANSPORT - KAMION KIPER
30.11.2015. 11.12.2015.
12,30 h
JNMV
09/2015
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA: 
    2 POLOVNA MOTORNA VOZILA "PICK-UP"
04.12.2015. /
JNMV
09/2015
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     KONKURSNA DOKUMENTACIJA: 
    2 POLOVNA MOTORNA VOZILA "PICK-UP"
20.11.2015. 03.12.2015.
12,30 h
JNMV
09/2015
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     POZIV: 
    2 POLOVNA MOTORNA VOZILA "PICK-UP"
20.11.2015. 03.12.2015.
12,30 h
JNMV
08/2015
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA: 
    POLOVNO TERETNO VOZILO ZA TRANSPORT - KAMION KIPER
27.11.2015.  /
JNMV
08/2015
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA
    POLOVNO TERETNO VOZILO ZA TRANSPORT - KAMION KIPER
27.11.2015.  /
JNMV
08/2015
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     KONKURSNA DOKUMENTACIJA: 
    POLOVNO TERETNO VOZILO ZA TRANSPORT - KAMION KIPER
13.11.2015. 23.11.2015.
12,30 h
JNMV
08/2015
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
DOBRA     POZIV:
    POLOVNO TERETNO VOZILO ZA TRANSPORT - KAMION KIPER
13.11.2015. 23.11.2015.
12,30 h
JNMV
07/2015
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE     ОBAVEŠTENJE ZAKLJUČENOM UGOVORU:
    TEHNIČKO OSMATRANJE BRANE "GRLIŠTE" I TEHNIČKO OSMTRANJE POSTROJENJA     ZA PREČIŠĆAVANJE VODE  "KRALJEVICA"
09.12.2015. /
JNMV
07/2015
JAVNA 
NABAVKA MALE VREDNOSTI
USLUGE