• JKP VODOVOD ZAJEČAR
 • JKP VODOVOD ZAJEČAR
 • JKP VODOVOD ZAJEČAR
 • JKP VODOVOD ZAJEČAR


Kvalitet sirove vode, vode u toku pripreme, finalne vode i vode iz distributivne mreže, kao i voda iz izvorišta „Beli Timok“ i izvorišta „Tupižnica“ prati se u laboratorijama koje u su sklopu postrojenja „Kraljevica“, solidno opremljene i sa obučenim kadrom. U laboratorijama se prate hemijski, mikrobiološki i biološki pokazatelji kvaliteta voda. Osim naše interne kontrole, zvaničnu kontrolu kvaliteta vode vrši ovlašćena institucija – ZZZZ „Timok“ u Zaječaru.
Postrojenje za preradu vode svojom tehnologijom i instalisanom opremom obezbeđuje dobijanje zdravstveno bezbedne i higijenski ispravne vode za piće.

Hemijska laboratorija
U hemijskoj laboratoriji standardnim metodama kontrolišu se 30 parametara kvaliteta vode i to:

 • Fizički parametri,
 • Fizičko-hemijski parametri,
 • Hemijski parametri,
 • Koncentracija neorganskih materija,
 • Koncentracija organskih materija,
 • Koncentracija koagulacionih sredstava u vodi
 • Koncentracija dezinfekcionih sredstava u vodi


Mikrobiološka laboratorija
U mikrobioliškoj laboretoriji analize se vrše metodom kolimetrije. Određuju se sledeći parametri:


 • Ukupne koliformne bakterije određene kao MPN u 100 ml vode,
 • Koliformne bakterije fekalnog porekla u 100 ml vode,
 • Ukupan broj aeromezofilnih bakterija inkubiranih na 48h/37ºC u 1 ml vode,
 • Streptokoke fekalnog porekla u 100 ml vode,
 • Sulfito redukujuće klostridije u 100 ml vode,
 • Pseudomonas aeruginosa u 100 ml vode,
 • Proteus vrste u 100 ml vode,
 • Feruginose.

Biološka laboratorija

Od bioloških pokazatelja radi se fitoplankton i zooplakton, a određivanje se vrši pomoću ključeva. Određuju se: stepen saprobnosti, trofičnost, stepen samoprečišćavanja, enzimsko fosfatazna aktivnost i dr. Postrojenje za preradu vode svojom tehnologijom i instalisanom opremom obezbeđuje dobijanje zdravstveno bezbedne i higijenski ispravne vode za piće.