• JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR

   
  Predsednik:  Slaviša Ćirić, dipl.ing.elek.          - predstavnik osnivača
  Član:           Dragan Veličković, dipl.ing.elek.  - predstavnik osnivača
  Član:           Siniša Radovanović, dipl.ing.znr.  - predstavnik zaposlenih

  Nadzorni odbor imenovan Rešenjem Skupštine grada Zaječara Ibr. 02-319/2017 od 28.11.2017.