JKP "VODOVOD" Zaječar


    I. Tehnički sektor


        I.A.  RJ "Proizvodnja vode"
       
I.B.  RJ "Distribucija vode" 
        I.L.  Služba labaratorije za kontrolisanje vodomera
        I.C. RJ "Kanalizacija"
 
         I.D. RJ "Razvoj"
        I.E. RJ "FTO objekta i zaštita na radu "

    II. Ekonomski sektor


      
 II.A.  Računovodstvena služba
        II.B.  Komercijalna služba
        II.C.  Finansijsko planska služba

    III.Služba opštih i pravnih poslova

       III.A.  Služba opštih poslova
       III.B.  Služba pravnih poslova


Organizaciona šema JKP "VODOVOD" Zaječar